Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Εργαστήριο Φυσικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα υποψήφιων διδακτόρων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, προσκαλεί αποφοίτους Πανεπιστημιακών Τμημάτων Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με την Ηλεκτροχημεία, να προβούν σε  προκαταρκτική εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με την μελέτη και ανάπτυξη ηλεκτροχημικών διατάξεων και συστημάτων μετατροπής/ αποθήκευσης ενέργειας και τεχνολογιών υδρογόνου (bit.ly/2EoktNr). Η διδακτορική διατριβή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

 Επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών των σπουδών μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Δημήτριος Τσιπλακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ).

Joomla templates by a4joomla