ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δημήτριος Τσιπλακίδης

Ο Δημήτριος Τσιπλακίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Συνεργαζόμενος Καθηγητής του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ) είναι διδάκτορας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2001, Τίτλος Διατριβής: “Μελέτη της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης μετάλλων με υδατικά διαλύματα και με NAFION και του μηχανισμού της με οξείδια χρησιμοποιώντας θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση και μετρήσεις του έργου εξόδου των καταλυτών ‐ ηλεκτροδίων”, Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Γ. Βαγενάς, Καθηγητής). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ηλεκτροκατάλυση, στις διατάξεις ηλεκτρόλυσης και κυψέλες καυσίμου, στην ετερογενή κατάλυση, στις αλληλεπιδράσεις μετάλλου‐φορέα και στην ηλεκτροχημική ενίσχυση καταλυτικών αντιδράσεων. Οι πιο πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες του κ. Τσιπλακίδη βρίσκονται στην περιοχή των διατάξεων ηλεκτρόλυσης, των κυψελών καυσίμου, των ενοποιημένων συστημάτων αναγεννούμενων/αντιστρεπτών κυψελών καυσίμου και των μπαταριών ιόντων λιθίου.

Είναι συγγραφέας 58 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, κατέχει 2 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αποτελεί έναν από τους συγγραφείς του βιβλίου “Electrochemical Activation of Catalysis” (Kluwer/Plenum 2001). Στον κ. Τσιπλακίδη έχει απονεμηθεί το βραβείο “Oronzio De Nora Foundation Prize of International Society of Electrochemistry (ISE) on Electrochemical Technology and Engineering, 2004” ενώ διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών, Εθνικών και χρηματοδοτούμενων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency, ESA) έργων. Ο κ. Τσιπλακίδης έχει επιβλέψει 4 διδακτορικές διατριβές, 14 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και 9 πτυχιακές διπλωματικές εργασίες.

Σύντομο Βιογραφικό σε pdf.

Εκπαίδευση

1990 ‐ 1995: Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική, Πανεπιστήμιο Πατρών
1995 ‐ 2001: Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική, Πανεπιστήμιο Πατρών

     
Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ηλεκτροκατάλυση, διατάξεις ηλεκτρόλυσης και κυψέλες καυσίμου, ετερογενή κατάλυση, αλληλεπιδράσεις μετάλλου‐φορέα, ηλεκτροχημική ενίσχυση καταλυτικών αντιδράσεων. Οι πιο πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες βρίσκονται στην περιοχή των διατάξεων ηλεκτρόλυσης, των κυψελών καυσίμου, των ενοποιημένων συστημάτων αναγεννούμενων/αντιστρεπτών κυψελών καυσίμου και των μπαταριών ιόντων λιθίου.

     
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. T. Subburaj, W. Brevet, F. Farmakis, D. Tsiplakides, S. Balomenou, N. Strataki, C. Elmasides, B. Samaniego, M. Nestoridi, “Silicon/LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 lithium-ion pouch cells charging and discharging at -40oC temperature”, Electrochimica Acta, 354, 136652-9 (2020) [DOI: 10.1016/j.electacta.2020.136652]
 2. A. Papaderakis, N. Pliatsikas, P. Patsalas, D. Tsiplakides, S. Balomenou, A. Touni, S. Sotiropoulos "Hydrogen evolution at Ir-Ni bimetallic deposits prepared by galvanic replacement", Journal of Electroanalytical Chemistry, 808, 21-27 (2018) [DOI: 10.1016/j.jelechem.2017.11.055]
 3. F. Paloukis, K.M. Papazisi, S.P. Balomenou, D. Tsiplakides, c, F. Bournel, J.J. Gallet and S.  Zafeiratos, “In situ X‐ray photoelectron spectroscopy study of complex oxides under gas  and  vacuum  environments”,  Applied  Surface  Science,  423 , 1176‐1181 (2017) [DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.06.219]
 4. I. Petrakopoulou, D. Tsiplakides, S. Balomenou, “Enhanced carbon deposition tolerance  of SOFC anodes under triode operation”, Topics in Catalysis, 58, 1303‐1310 (2015) [DOI: 10.1007/s11244-015-0498-2]
 5. P. Vernoux, L. Lizarraga, M.N. Tsampas, F.M. Sapountz, A. De Lucas-Consuegra, J.L. Valverde, S. Souentie, C.G. Vayenas, D. Tsiplakides, S. Balomenou , and E.A. Baranova, "Ionically Conducting Ceramics as Active Catalyst Supports", Chemical Reviews, 113, 8192–8260 (2013) [DOI: 10.1021/cr4000336]
 6. S. Neophytides, D. Tsiplakides, P. Stonehart, M.M. Jaksic and C.G. Vayenas "Electrochemical enhancement of a catalytic reaction in aqueous solution", Nature, 370, 45-47 (1994) [DOI: 10.1038/370045a0]

     
Επιλεγμένα ερευνητικά έργα

 1. NewSOC: "Next Generation solid oxide fuel cell and electrolysis technology", Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH2 JU), 2020-2023
 2. “Αυτόνομο σύστημα συμπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές «κυψελίδας καυσίμου/ ηλεκτρόλυσης H2O/ αποθήκευσης Η2» (Solar2HyP)”, ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, 2020-2023
 3. “Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο (Eco-Bio-Η2-FCs)”, ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, 2020-2023
 4. "High pressure water electrolyser development for exploration surface missions", European Space Agency (ESA), 2021-2023
 5. “Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων (CO2-TO-FUELS)”, ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, 2018-2020
 6. "Βελτιστοποίηση Ηλεκτροδιάλυσης Θαλασσινού Νερού για Παρασκευή Διαλύματος Ρινικής Έκπλυσης “Athomer”", ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, 2018-2020
 7. SElySOs: "Development of new electrode materials and understanding of degradation mechanisms on Solid Oxide High Temperature Electrolysis Cells", Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH2 JU), 2015-2018
 8. "High Specific Energy Lithium Cells for Space Exploration", European Space Agency (ESA), 2014-2016
 9. "Development of a closed loop Regenerative HT-PEM Fuel Cell system", European Space Agency (ESA), 2014-2016
 10. T-CELL: "Innovative SOFC Architecture based on Triode Operation", Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), 2012-2014

 

    

Joomla templates by a4joomla