Φυσική Χημεία ΙΙΙ

Τμήμα Χημείας, 4ο εξάμηνο


Περιγραφή μαθήματος:

- Κινητική θεωρία αερίων (κατανομή ταχυτήτων, συγκρούσεις μεταξύ των μορίων). Iδιότητες μεταφοράς
Κίνηση ιόντων σε ηλεκτρολυτικά διαλύματα (ευκινησία ιόντων και αγωγιμότητα
ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων).
Διάχυση (Μέρος 1ο - Μέρος 2ο).
-
Χημική Κινητική. Απλές ομογενείς χημικές αντιδράσεις (κινητικές εξισώσεις αντιδράσεων 1ης,
2ης, 3ης και μηδενικής τάξης). Σύνθετες ομογενείς χημικές αντιδράσεις. Επίδραση της
θερμοκρασίας στην κινητική χημικών αντιδράσεων, θεωρία του ενεργοποιημένου συμπλόκου.
Μηχανισμοί χημικών αντιδράσεων. Κατάλυση. Ομογενείς καταλυτικές αντιδράσεις. Ετερογενείς
καταλυτικές αντιδράσεις. Φωτοχημικές αντιδράσεις. Νόμοι της φασματοφωτομετρίας.
Πολωσιμετρία.
-
Κινητική ηλεκτροδιακών δράσεων. Υπέρταση. Κινητικός έλεγχος ρεύματος. Εξισώσεις
Butler-Volmer και Tafel. Έλεγχος μεταφοράς μάζας και μικτός έλεγχος ρεύματος.
Βολταμμογραφικές καμπύλες. Ηλεκτρόλυση (νόμος του Faraday)

Εργαστηριακές ασκήσεις

1. Επίδραση θερμοκρασίας στην σταθερά ταχύτητας αντίδρασης (18/2 & 21/2, Αίθουσα 220)
Διαφάνειες - Σημειώσεις εργαστηρίου

2. Επίδραση ιονικής ισχύος στην ταχύτητα αντιδράσεων σε ηλεκτρολυτικά διαλύματα (25/2 & 6/3, Αίθουσα 224)
Διαφάνειες - Σημειώσεις εργαστηρίου
3. Αγωγιμομετρία (10/3, Αίθουσα 225 & 29/5, Διαδικτυακά)
Διαφάνειες - Σημειώσεις εργαστηρίου
4. Φασματοφωτομετρία (25/5, Διαδικτυακά)
Διαφάνειες - Σημειώσεις εργαστηρίου

 

Βιβλιογραφία

- “Φυσικοχημεία”, P. W. Atkins, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2005)
- “Σημειώσεις Φυσικοχημείας για τους φοιτητές του Φαρμακευτικού Τμήματος”, Α. Αβρανάς,
Ι. Ζιώγας, Α. Παπουτσής, Σ. Σωτηρόπουλος (2005)
- “Εισαγωγή στη θερμοδυναμική», J.M. Smith, H.C. Van Ness, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ (1990).
Joomla templates by a4joomla