Ηλεκτροχημικά Συστήματα Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Τμήμα Χημείας, 7ο εξάμηνο


Περιγραφή μαθήματος:

Εισαγωγική επισκόπιση ηλεκτροχημικών εφαρμογών

  • Γενική εισαγωγή στην Ηλεκτροχημεία και τις εφαρμογές της. Θερμοδυναμική ισορροπία ηλεκτροδιακών δράσεων και εξίσωση Nernst. Κινητική αντιδράσεων μεταφοράς φορτίου, εξίσωση Butler-Volmer, διαγράμματα Tafel, ηλεκτροκατάλυση. Φαινόμενα μεταφοράς μάζας. Συνθήκες σταθερής και ψευδοσταθερής κατάστασης. (Σωτήρης Σωτηρόπουλος, ΣΣ)
  • Τύποι ηλεκτροδίων και αντιδραστήρων, παραδείγματα κυψελών. Παράμετροι απόδοσης διεργασίας. Κατανομή δυναμικού και ρεύματος σε ηλεκτροχημική κυψέλη. (ΣΣ)

 
Ηλεκτροχημική παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας

 

Ηλεκτροχημική Επεξεργασία Λυμάτων

  • Γενικές αρχές ηλεκτροχημικής επεξεργασίας λυμάτων. Ηλεκτροχημική απομάκρυνση τοξικών και βαρέων μετάλλων (ΣΣ)
  • Ηλεκτροχημική οξείδωση ρύπων (ΔΤ)
  • Φωτοκαταλυτική οξείδωση ρύπων (ΓΠ)
 

 

Βιβλιογραφία

  • "Ηλεκτροχημικές Πηγές Ενέργειας: Συσσωρευτές, Κελιά Καυσίμου & Υπερπυκνωτές", V.S. Bagotsky, A.M. Skundin, Y.M. Volfkovich (Επιστ. Επιμέλεια: Χ. Αργυρούσης, Α. Καραντώνης), Εκδόσεις Τζιόλα (2020)
  • "Fuel Cell Fundamentals", Ryan O'Hayre, Suk-Won Cha, Whitney Colella and Fritz B. Prinz, Wiley (2009)
  • “Industrial Electrochemistry”, Derek Pletcher and Frank C. Walsh, Springer (1993)
  • "Lithium Batteries: Science and Technology:, Gholam-Abbas Nazri and Gianfranco Pistoia (Eds.), Springer (2003)
 
Joomla templates by a4joomla