Επεξεργασία και Αξιολόγηση Πειραματικών Δεδομένων

Τμήμα Χημείας- 3ο εξάμηνο


Περιγραφή μαθήματος:

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων. Εισαγωγή στη στατιστική: Δείγματα, κατανομές, περιγραφική στατιστική, εκτιμητική, στατιστικές δοκιμασίες. Εφαρμογές στην παρουσίαση και ανάλυση πειραματικών δεδομένων: Γραφική παρουσίαση δεδομένων, η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, διαστήματα εμπιστοσύνης τιμών, εκτίμηση σφαλμάτων, συσχέτιση δεδομένων. Εφαρμογή του Excel και του SPSS στην ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων.

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (αρχές επεξεργασίας/αξιολόγησης δεδομένων, προγράμματα Excel, ChemStat)

 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (γραφικές παραστάσεις, ραβδογράμματα)


3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (στατιστικά δείγματος, θηκογράμματα)


4. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (βασικές κατανομές, ιστογράμματα)


5. ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (διαστήματα εμπιστοσύνης, μετάδοση σφαλμάτων)


6. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (στατιστικά σημαντικές διαφορές και συσχετίσεις, ANOVA)


7. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (προσαρμογή καμπυλών σε δεδομένα)


8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (στατιστικά σημαντικές διαφορές και συσχετίσεις μεταξύ πολλών δειγμάτων και ιδιοτήτων)

 

Ρυθμίσεις υπολογιστή (ChemStat.xlsm)

Φύλλα ασκήσεων

 

 Βιβλιογραφία

- “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ EXCEL ΚΑΙ SPSS”, Π. Ι. Νικήτας, Εκδόσεις Σιμώνη, Θεσσαλονίκη (2013)
Joomla templates by a4joomla