Ηλεκτροχημικές Αντιδράσεις και Εφαρμογές

Τμήμα Χημείας, 5ο εξάμηνο


Περιγραφή μαθήματος:

- Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις. Παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. Κινητική της αντίδρασης μεταφοράς φορτίου. Ηλεκτροκατάλυση. Επίδραση στη μεταφορά μάζας (Σ. Σωτηρόπουλος)

- Hλεκτρισμένες διεπιφάνειες. Μέθοδοι μελέτης ηλεκτροχημικών αντιδράσεων (πολαρογραφία, κυκλική βολταμετρία, ηλεκτρόδιο περιστρεφόμενου δίσκου, χρονοαμπερομετρία) (Δ. Σαζού)

- Ηλεκτροχημικά συστήματα πρακτικού ενδιαφέροντος: Ηλεκτροχημικά ενεργειακά συστήματα (Μπαταρίες, κυψέλες καυσίμου κ.τ.λ.). Ηλεκτροχημικές διεργασίες - ηλεκτρόλυση - Ηλεκτροχημικές Τεχνικές Αντιρρύπανσης (Δ. Τσιπλακίδης)

- Διάβρωση, παθητικοποίηση και αντιδιαβρωτική προστασία μετάλλων. Ηλεκτροαπόθεση μετάλλων και αγώγιμων πολυμερών (Π.Γιαννακουδάκης)

Εργαστηριακές ασκήσεις

1. Πολαρογραφική μελέτη αντιστρεπτών και μη-αντιστρεπτών ηλεκτροδιακών δράσεων

 

 

Βιβλιογραφία

  • “Industrial Electrochemistry”, Derek Pletcher and Frank C. Walsh, Springer (1993)
  • "Ηλεκτροχημικές Πηγές Ενέργειας: Συσσωρευτές, Κελιά Καυσίμου & Υπερπυκνωτές", V.S. Bagotsky, A.M. Skundin, Y.M. Volfkovich (Επιστ. Επιμέλεια: Χ. Αργυρούσης, Α. Καραντώνης), Εκδόσεις Τζιόλα (2020)
  • "Fuel Cell Fundamentals", Ryan O'Hayre, Suk-Won Cha, Whitney Colella and Fritz B. Prinz, Wiley (2009)
  • "Fuel Cell Systems Explained", Andrew L. Dicks and David A. J. Rand, Wiley (2018)
  • "Lithium Batteries: Science and Technology:, Gholam-Abbas Nazri and Gianfranco Pistoia (Eds.), Springer (2003)
 
Joomla templates by a4joomla