Φυσικοχημεία Τμήματος Φαρμακευτικής - Αναβολή εργαστηρίων

Published: Thursday, 05 November 2020 11:31
Hits: 288

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚOΧΗΜΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τα εργαστήρια της Φυσικοχημείας αναβάλλονται. Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα γίνουν δια ζώσης τον Δεκέμβριο 2020 και τον Ιανουάριο 2021. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό θα γίνουν διαδικτυακά. Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.