ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Published: Friday, 07 June 2019 13:22
Hits: 4258

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

- Φυσική Χημεία ΙΙΙ

- Επεξεργασία και Αξιολόγηση Πειραματικών Δεδομένων

- Ηλεκτροχημικές Αντιδράσεις και Εφαρμογές

- Ηλεκτροχημικά Συστήματα Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

- Φυσική Χημεία (Τμήμα Φαρμακευτικής)

 

Θέματα πτυχιακών εργασιών (ακαδ. έτος 2019-2020)

 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

- Τεχνολογικές Εφαρμογές Ηλεκτροχημικών Συστημάτων

- Ηλεκτροχημικά Συστήματα Μετατροπής & Αποθήκευσης Ενέργειας